Up/Uc =

Klíč hodnocení:

<0,2 = není proteinurie

0,2 - 0,5 (pes) / 0,2 - 0,4 (kočka) = hraniční proteinurie

0,5 - 2 (pes) = proteinurie, pokud jsou vyloučeny pre- a postrenální příčiny, může být glomerulární nebo tubulointersticiální

>0,4 (kočka) = proteinurie, glomelurální proteinurie může být i při Up/Uc pod 2

>2 (pes) = proteinurie, pravděpodobně glomerulární