Poločas rozpadu: 7-10 hodin, peak ~2 hodiny po podání léku

Transport: erytrocyty (intracelulárně až 50 %) a lipoproteiny

Metabolizace: cytochrom P450 (zejm. játra) – 70 – 100 % léku je u psa metabolizováno za 30 min

Vylučování: žlučí

Hladinu ovlivňuje:

  • podání s dietou – informace se liší (podává se 2 h před nebo po jídle)
  • hladinu může zvýšit: acetazolamid, alopurinol, amiodaron, azitromycin, bromokryptin, blokátory Ca kanálů, karvedilol, flukonazol, fluoxetin, ketokonazol, imapenem, itakonazol, makrolidové atb, chloramfenilkol, metotrexát, cimetidin, metoklopradmin, enro a ciprofloxain, metronidazol, cisprid, omeprazol, kolchicín, sertralin, danazol, tarkolimus, digoxin, tinidazol, estrogeny, glukokortikoidy
  • hladinu může snížit: azathioprin, fenobarbital, karbameapin, fenytoin, klindamycin, rifampin, cyklofosfamid, sulfadiazin, famotidin, terbinafin, nafcilin, trimetoprim, oktreotid
  • konkurenční onemocnění (diabetes, pankreatopatie, hepatopatie)

NÚ a toxicita: časté je zvracení a průjem (> 20 %), méně otitis externa, infekce moč. traktu, anorexie, apatie, gingivální hyperplazie

laboratorní alterace: u 2 – 10 % pacientů zvýšení kreatininu, cholesterolu, vápníku a močoviny

Kontrola terapie

Doba odběru: před další dávkou (tj. 12 hodin po podání léku u BID, 24 hodinu u SID)

Cílové hodnoty:

 

Je nám líto, ale pro zobrazení obsahu se musíte přihlásit.