Jaké jsou indikace pro diagnostiku hyperadrenokoticizmu?

  • relevantní anamnéza, klinické a laboratorní nálezy. Solitérní nález v hematologii, biochemii, UCCR nebo přítomnost hypertenze není indikací k testování,
  • makrotumor hypofýzy,
  • diabetický pes neresponzivní k inzulinové terapii,
  • adrenální masa,
  • perzistentní hypertenze.

Jaké jsou klinické nálezy u psa se spontánním hyperadrenokorticizmem?

Časté:  Pu, Pd, polyfagie, tachypnoe, distenze abdomen, hormonální alopecie, hepatomegalie, svalová slabost, systémová hypertenze

Méně časté: únava, hyperpigmentace, komedony, pergamenová kůže, horší obnova srsti, inkontinence, inzulin-rezistentní DM

Vzácné: tromboembolie, ruptury vazů, paralýza n. facialis, pseudomyotonie, testikulární atrofie, perzistentní anestrus

Jaké jsou laboratorní nálezy u psa se spontánním hyperadrenokorticizmem?

Hematologie: leukocytóza s neutrofilií, lymfopenie, eosinopenie (stresový leukogram), trombocytóza, mírná erytrocytóza

Biochemie: zvýšené ALP, zvýšené ALT, zvýšený chol, zvýšené TAG, hyperglykemie

Vyš. moči: hustota moči pod 1.020, proteinurie, znaky infekce močových cest

Pozn. v případě elevace ALP je možné změřit termostabilní ALP. Glukokortikoidy-indukovaná izoforma ALP je odolnější vůči vysokým teplotám než jaterní či kostní izoforma. Jako optimální cut-off byl stanoven 90 U/L – senzititiva 100 %, specifičnost 88,8 %, nebo 150 U/l se senzitivitou 92 % a specifičností 44 %, pozitivní prediktivní hodnota 21 %, negativní prediktivní hodnota 100 % (Teske, Vet J, 89, 125:12-4, Solter, 93, 203:534-538).

Jak diagnostikuji hyperadrenokorticizmus?

Pes s hyperadrenokorticizmem může mít kterýkoliv diagnostický test negativní. Pokud je více než jeden z testů negativních, pak je pravděpodobnější, že pes HAC netrpí. Pokud je však HAC vysoce suspektní, je vhodné testy po 3-6 měsících zopakovat.

 

Je nám líto, ale pro zobrazení obsahu se musíte přihlásit.