V roce 2018 byl publikován update guideline systémové hypertenze u psů a koček z roku 2007. Klíčové informace jsme zde pro vás sepsali. Celý článek v originálne je volně ke čtení – zde.

Měření krevního tlaku:

  • kalibrace přístroje by měla být prováděna každého půl roku a to buď přiloženou samotestovací metodou nebo přímo výrobcem,
  • proces měření tlaku krve je nutné v rámci pracoviště standardizovat,
  • prostředí pro měření tlaku by mělo být izolované, tiché, měl by být přítomen majitel, pacient by neměl být sedován a měl by být “aklimatizován” po dobu 5-10 min před měřením,
  • pacient by měl být v pohodlné pozici, ideálně ležet na hrudi či boku, pokud je vzdálenost od srdce větší než 10 cm, pak se přičítá korekční faktor +0,8 mm Hg/cm nad/pod srdeční bází,
  • šířka manžety by měla být 30-40 % obvodu končetiny v oblasti přiložení manžety,
  • místem měření může být končetina nebo ocas dle preferencí lékaře a pacienta,
  • tlak krve by měla měřit vždy ta stejná osoba,
  • měření musí být provedeno pouze u klidných pacientů, kteří nejsou v pohybu,
  • první měření nebereme v úvahu, provedeme 5-7 měření, u zvířat, kde dochází k poklesu tlaku provedeme 5-7 měření až v době, kdy se tlak ustálí,
  • během měření měníme dle potřeby místo měření tlaku,
  • průměrujeme všech 5-7 hodnot pro získání hodnoty tlaku krve,
  • v záznamu měření tlaku nesmí chybět informace o osobě která měření prováděla a která tlaková manžeta byla použita.

Normální hodnoty:

  • závisí od metody
  • u psů byl tlak ve studiích: systolický 136-154, střední 97-115 a diastolický 71-96 mmHg,
  • u koček byl tlak ve studiích: systolický 111-160, střední 96-138, diastolický 76-116 mmHg,
  • s věkem zvířat je možné pozorovat zvýšení o 1-3 mmHg ročně,
  • existují plemenné predispozice k vyššímu tlaku krve (chrti) o cca 10-20 mmHg,
  • u obézních zvířat byl pozorován tlak o cca 5 mmHg vyšší.

Hypertenze:

Hypertenze se vyskytuje i u obézních psích pacientů. Měření tlaku u psa, s laskavým svolením Javier Del Angel Caraza MVZ, EspMCPyG, Dr Med Cir Anim (PhD) (Nefrología y Urología Veterinaria México ?? HVPE-FMVZ-UAEMex), https://www.instagram.com/p/BlzNutsgYGG/

  • situační hypertenze – v humánní medicíně též hypertenze “bílého pláště” nebo “maskovaná” vzniká v důsledku strachu u jinak normotenzního zvířete, ve veterinární medicíně není incidence popsána,
  • sekundární hypertenze – perzistentní elevace krevního tlaku v důsledku příčin, o nichž je známo, že zvyšují tlak krve – nemocí (chronické nebo akutní selhání ledvin, hyperadrenokorticizmus, diabetes mellitus, feochromocytom, hyperthyreóza (obezita, hyperaldosteronizmus)) nebo léčiv (gluko- a mineralokortikoidy, stimulátory erytropoézy, fenylpropanolamin, fenylefrin hydrochlorid, efedrin, pseudoefedrin, toceranib fosfát, chronické vysoké dávky NaCl),
  • idiopatická hypertenze – u lidí se používá termín primární nebo esenciální hypertenze pro perzistentní hypertenzi bez známé příčiny, obvykle související se životním stylem. U psů a koček se doporučuje použití v případech, kdy se nepodaří odhalit příčinu hypertenze, zejm. subklinické onemocnění ledvin.

Poškození orgánů:

  • hypertenze je nebezpečná z důvodu rizika poškození orgánů,
  • způsobuje zejména poškození ledvin, retinopatie/choroidopatie, encefalopatie, hypertrofii levé komory, levostranné selhání srdce nebo aortální aneurysma.

Diagnostika hypertenze:

  • závažnost hypertenze se hodnotí ve vztahu k riziku orgánového poškození:
  • normotenzní (minimální riziko poškození orgánů): SBP (systolický tlak) < 140 mmHg,
  • prehypertenzní (nízké riziko poškození orgánů): SBP = 140-159 mmHg,
  • hypertenzní (střední riziko poškození orgánů): SBP = 160-179 mmHg,
  • závažně hypertenzní (vysoké riziko poškození orgánů): SBP >180 mmHg.
  • Hodnotu krevního tlaku je vhodné potvrdit alespoň dvěma měřeními, u prehypertenze a hypertenze je vhodná kontrola během 1-2 měsíců, u závažně hypertenzních pacientů během 1-2 týdnů.

Hodnocení úspěšnosti terapie:

 

Je nám líto, ale pro zobrazení obsahu se musíte přihlásit.