Kdy a jak správně referovat pacienta

REFEROVÁNÍ PACIENTŮ

REFEROVÁNÍ PACIENTŮ

Každý veterinář je rád, když k němu přichází nový pacient. Stejně tak nikdo nemá rád, když ho pacient opouští.

Ačkoliv soukromí veterinární lékaři usilují o vysokou retenci pacientů, referování bývá často ideální – nebo dokonce nezbytné – ke zlepšení celkové spokojenosti klientů.

KDY JE LEPŠÍ REFEROVAT PACIENTA K SPECIALISTOVI?

1. Když se snažíte diagnostikovat

Jsou chvíle, kdy bez ohledu na to, jak moc se snažíte, nejste schopni určit, jak nejlépe pomoci pacientovi. ( buď nemáte potřebné zkušenosti nebo vybavení) Nezoufejte, naštěstí jsou zde jiní veterináři, kteří Vám mohou s diagnostikou pomoci. Referování pacienta zkušenějšímu kolegovi nebo na lépe vybavené pracoviště, není porážkou! Naopak je společným cílem nás všech diagnostikovat pacienta nejefektivnějším způsobem. Pokud se ocitnete v této situaci, vždy se domluvte s klientem na možnosti referování.

2. Když chcete slyšet druhý názor “second opinion”

Říká se, že víc hlav víc ví, a je to stará pravda. Někdy se s dalším postupem u pacienta možná budete muset obrátit na odborníka. Odborníci často mohou mít jiný názor, který by mohl být přínosem pro pacienta. Statistika říká, že v humánní medicíně asi jedna z 10 návštěv u obvodního lékaře skončila referováním. Pokud zjistíte, že váš pacient má rizikové faktory, nebo jen chcete-li znát druhý názor, referování specialistovi může být skvělou cestou. Referování specialistovi neublíží vaší reputaci, naopak klienti Vám ještě přijdou poděkovat za doporučení.

3. Když víte, že pacient bude spolupracovat lépe s jiným lékařem

Každý veterinární lékař se setkává občas s klientem, s nímž se nemůže nijak rozumně domluvit. Je normální ,že jako veterinární lékař / ka si nemusíte “sednout” s každým. (ani v běžném životě si nerozumíte s každým, proto to neberte jako Vaše selhání) Vždy byste se měli nejprve snažit odstranit překážky, abyste mohli poskytovat péči podle svých nejlepších schopností. Pokud nic nefunguje – pokud se s nimi prostě nedokážete domluvit – může být pro obě strany lepší referovat pacienta kolegovi, o kterém si myslíte, že se s ním dokáže lépe domluvit.

4. Když chcete zlepšit dostupnost péče pro pacienta

Podle Journal of General Internal Medicine, 27,9% lékařů referuje své pacienty kvůli obavám z špatné dostupnost péče pacientovi. Dostupnost pacientovi zahrnuje dobrou dopravní dostupnost, dostupnost schůzek a jazyk, kterým lékař mluví. Pokud se ocitnete v situaci, kdy je kvůli jazykové bariéře obtížné komunikovat s klientem nebo nemáte volné termíny a nemůžete je včas vidět, řešením by mohlo být referování.

Nebojte se referovat pacienty ke kolegům

Nebojte se referovat pacienty ke kolegům


Nebojte se referovat pacienty ke kolegům

JAK SPRÁVNĚ REFEROVAT PACIENTA?

Poté, co se rozhodnete pacienta referovat, jsou zde některé užitečné pokyny, které je dobré vždy dodržet:

  • Určete a zdokumentujte důvod referování v lékařském záznamu pacienta. (například “Žádám o provedení gastroskopie z důvodu podezření na pozření radiolucentního cizího tělesa”)
  • Předtím, než se obrátíte na jiného lékaře, vysvětlete pacientovi, proč je doporučení nezbytné, včetně toho, co by měl pacient od návštěvy u specialisty očekávat. Udělejte si čas na otázky klienta.
  • Pokud je doporučení kritické, měla by se domluvit schůzka s odborníkem ještě před odchodem klienta. Klientovi by měly být poskytnuty informace o specialistovi, včetně adresy a pokynů.
  • Obraťte se přímo na referujícího lékaře. Poskytněte mu informace o aktuální situaci pacienta a dalších zdravotních záznamech, výsledcích testů a dokumentech, abyste se vyhnuli duplicitnímu úsilí. (věřte, není nic horšího než, když přijde referovaný klient a v ruce drží útržek papíru s nečitelně napsanými názvy léků, které pacient dostal)
  • Dohodněte se na naléhavosti ošetření, jak dlouho může proces trvat, jak často komunikovat a kdo bude řídit pacienta během časového rámce předání žádosti.
  • Dohoda o referování pacienta, která definuje role, omezuje zmatek a určuje, kdo bude pacientovi poskytovat konečnou lékařskou radu.
  • Obraťte se na odborníka s otázkami týkajícími se specifických diagnóz nebo potřeb pacienta.
  • Ačkoliv je referování důležitou součástí péče o pacienty, klienti nejsou povinni navázat kontakt se specialistou. Pokud není referování dokončeno, poraďte se s klientem během příští návštěvy, abyste zjistili důvody a dokumentujte odpověď. To „případ uzavírá“, i když pacient může být stále povzbuzován k tomu, aby navštívil odborníka.

I když pro Vás může být těžké nabídnout referování, často je to nejlepší řešení. Pamatujte, že referováním pacienta můžete jedině získat – spokojenost klientů se zvýší a vaše praxe by mohla získat více doporučení od současných klientů, kteří jsou více spokojeni s celkovou péčí.